Onze samenwerkingstrajecten zijn gebaseerd op de juiste focus tot het creëren van succes voor de partner waar wij het samenwerkingsverband mee aangaan, dan wel de dienst die wij verlenen, meetbare resultaten aan ten grondslag dienen te liggen.

Door onze ongebondenheid kunnen wij concreet en realistisch onze diensten uitvoeren waarin het belang van de klant als enige centraal staat.

Sales Trainingen

Een gedegen op het bedrijf afgestemde verkoop training concept, direct toe te passen in de dagelijkse praktijk en productensegment. weerbaarheid, scorend vermogen en relatiemanagement versterkend. De juiste klantenmix en productenmix leidend tot hogere sales profit.

Value Selling/Hoger Management Sales Training

Het zichtbaar maken voor de afnemer wat de werkelijke toegevoegde waarde zal opleveren op korte en lange termijn. Hoe betrekken we de invloed van het hogere management in een posotieve richting op potentiële business. Hoe versterk ik mijn belangrijke network, en wat is de werkelijke value voor deze verschillende personen.

Investeringsadvies, begeleiding en afname van bewerkingsmachines

Het aanleveren van een investeringsadvies waar de duidelijke doelen van productiviteit, profit en terugverdientijd van de investering nauwgezet zal worden vastgesteld. Begeleiding van het investeringsproject, tot en met afname protocol en in inbedrijfstelling begeleiding.

Ontwikkelen, presenteren en implementeren van nieuwe strategieën en veranderingen.

Slagvaardig en efficiënt invoeren van nieuwe strategieën en veranderingen, gedragen door de volle acceptatie van het team die de verandering dient uit te voeren

Technische trainingen op het gebied van productief bewerken tegen de laagste kosten per product.