Spreekt versterkte “WEERBAARHEID” voor een onderneming en zijn medewerkers…. ook u aan?

Onze scholing cursus en opleidingen


Basis Training Verspaningstechnolgie Draaien/Frezen

Het aanleren dan wel versterken van de noodzakelijke Kennis en Vaardigheden om succesvol en trefzeker te zijn  in Verspaningstechniek, Keuze van gereedschappen, Opspannen en Productkwaliteit.


Training/Scholing Productief Economisch Verspanen Niveau 4

Kennisverdieping op het gebied van Draaien, Frezen, Kotteren en Boren. Alle facetten worden hierin behandeld vanuit Materiaaleigenschappen , Verspaningstechnologie, Toolkeuze, Bewerkingstrategie  Optimale verspaningsdata, Productiviteit en Economie.


Training/Scholing Productief/Economisch Multi Task bewerken

Multi Tasking Bewerking strategie, MT tool selectie. B-as draaien, Hoe en waarom wordt een Multi Task machine een succes. Ook is deze training /scholing aan te raden voor ondernemingen die de stap willen zetten naar Multi Task bewerken.


Training/Scholing verspanen van Superlegeringen (Inconel)

Hoge school verspaningstechniek toepassen op HRSA materialen zoals Inconel, Titanium etc. Er wordt ingegaan op HRSA materiaaleigenschappen, bijbehorende snijmaterialen en geometrieën, Strategie,Verspaand volume en standtijd beïnvloeding.


Training/scholing verspanen van geharde materialen met CBN

Het productief economisch precisie draaien van geharde materialen (HRc65) met CBN. Hierin wordt ingegaan op het vervangen door precisie slijpen naar Hard Part Draaien. Tool en verspaningsdata selectie, bewerking strategie, werkstuk kwaliteit en hoe de standtijd en proceszekerheid te beinvloeden.


(Bij)scholing docenten van ROC’s en opleidingsinstituten

Hierin worden de nieuwste bewerkingstechnieken,(en toegepast in het bedrijfsleven) behandeld. Techniek, bewerkingstrategie, tool en machineontwiikeling worden hier geheel in meegenomen.


Taylor Made (maat) training te ontwikkelen

Zowel cursus ontwikkeling tot en met up en running van opleiding centra t.b.v.”Productief” Draaien, Frezen, Boren, Kotteren en Multi Task bewerken.


Recruitment t.b.v. (Commercieel) Technische functies binnen de Maakindustrie

Selectie van de juiste kandidaat met bijbehorende profielen exact afgestemd op de gevraagde functieinhoud.

——————————————————-

Waarom ons te betrekken in ontwikkeling en vooruitgang van uw onderneming ?

Werkwijze


Onze samenwerkingstrajecten zijn gebaseerd op de juiste focus tot het creëren van succes voor de partner waar wij het samenwerkingsverband mee aangaan, dan wel de dienst die wij verlenen, meetbare resultaten aan ten grondslag dienen te liggen.

Door onze ongebondenheid kunnen wij concreet en realistisch onze diensten uitvoeren waarin het belang van de klant als enige centraal staat.Lesmateriaal

Het ontwikkelde en ter beschikking staande lesboeken zijn uniek in zijn soort en is ultra modern van opzet. Synchroon aan het lesmateriaal  loopt het boeiende presentatie materiaal afgewisseld met video, clips en technisch animaties


Locatie van training-sessies

De trainingen worden in geheel Benelux georganiseerd. Ook kan worden gekozen voor “In house” scholing sessies.


Investeringsadvies, begeleiding en afname van bewerkingsmachines

Het aanleveren van een investeringsadvies waar de duidelijke doelen van productiviteit, profit en terugverdientijd van de investering nauwgezet zal worden vastgesteld. Begeleiding van het investeringsproject, tot en met afname protocol en in bedrijfstelling begeleiding.


Ontwikkelen, presenteren en implementeren van nieuwe strategieën en veranderingen,

Slagvaardig en efficiënt invoeren van nieuwe strategieën en veranderingen, gedragen door de volle acceptatie van het team die de verandering dient uit te voeren.


Technisch Commerciele training voor Sales Engineers Vespanende Gereedschappen

Vanuit de techniek en product de juiste en heldere vertaalslag maken naar toegevoegde die de gebruiker kan en mag verwachten van zijn supplier.